Quill

Rated NR 100 minutes 2004

Born in a litter of five, a golden retriever becomes a guide dog for a gruff old man (Kaoru Kobayashi).

Film Credits

Director: Yoichi Sai

Writer: Shoichi Maruyama and Yoshihiro Nakamura

Producer: IchirĂ´ Yamamoto and Nozomu Enoki

Cast: Kaoru Kobayashi, Kippei Shiina, Keiko Toda, Shinobu Terajima, Tomoka Kurotani and Yuko Natori

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Quill